Arsa ve araziler için kullanım fonksiyonları, yapılaşma koşulları imar planlarından öğrenilmeli, plan notları ve yönetmelikler doğrultusunda analizi uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

İmar Analizi

Arsa ve arazi yatırımları esnasında yatırımcıların genellikle değer analizi ve lokasyon analizi yaparak satın alma kararlarını vermesi, imar analizi gibi çok önemli bir hizmetin göz ardı edilmesi durumunu ortaya çıkarabilmektedir. Satın alımı gerçekleştirilecek olan taşınmazın kullanım fonksiyonu ve yapılaşma koşulları konusunda ihtiyacı karşılayacak nitelikte olup olmadığına karar verilmesi imar durumunun doğru bir şekilde değerlendirilmesi ile mümkün olur.

İlgili kuruluşlar tarafından taşınmazın bulunduğu bölge özelinde hazırlanan imar planları ve plan yönetmeliklerinin  detaylı incelemeler ile  analiz çalışmaları gerçekleştirilir. Yatırımcıların alacakları arsa yada araziler için imar konularında bilinçli olmaları sağlanır ve ileride sorunlarla karşılaşmasına engel olacak durumların değerlendirmesi yapılır. Detaylı ve titiz incelemeler sonrasında varılan sonuçlar yatırımcı ile paylaşılarak olası risklerin önüne geçilmiş olur.

İmar Analizi Nasıl Gerçekleştirilir?

İmar analizi, taşınmazın bağlı bulunduğu yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen imar çalışmaları sonrasında verilen izinlerin neler olduğunu henüz taşınmazı satın almadan önce öğrenmenize yardımcı olan çok mühim bir sürece işaret eder. Yatırımcılar için karlı girişimler yapabilmek adına olmazsa olmazlardan bir tanesi olan bu analizde ilk aşamada yatırımcının satın almak istediği taşınmazın bilgileri alınır.

    Taşınmaz ile ilgili detaylar öğrenildikten sonra belediyenin ilgili kurumlarına gerekli müracaatlar gerçekleştirilerek imar durumu aşağıdaki detaylar ışığında değerlendirmeye alınır;

  • Taşınmazın hangi kullanım fonksiyonuna sahip olacağı,
  • Arazideki yapılaşma koşulları,
  • İnşaat nizamı ( Bitişin, Ayrık, İkiz, Blok vb. )
  • Arazi üzerine inşa edilecek binanın yapılaşma şartları,
  • İnşa edilmesine izin verilen kat sayısı,
  • Yapının taban alanı ve toplam kullanım alanı,
  • Satılabilir/Kiralanabilir alanlar ile ortak kullanım niteliği taşıyan alanlar hakkında bilgiler,
  •  Ön, yan ve arka cephelerden bırakılması gereken çekme mesafeleri

Yukarıda ifade edilen ve imar durumunda açıkça vurgulanan bilgiler değerlendirildikten sonra oluşturulan imar analizi siz değerli yatırımcıların incelemesine sunulur.

Neden Oncersor.net?

Taşınmaz satın alırken bir yatırımcı için en doğru karar uzmanına sormak olur. Bu anlamda alanında uzmanlaşmış personeli bünyesinde barındıran oncesor.net imar bilgisi oldukça sınırlı olan yatırımcılara detaylı açıklamalarla bir analiz sunar.

Aşağıda bir örneğini sizler için sunduğumuz imar analizi ile aklınıza takılan bazı sorulara cevaplar bulmanıza yardımcı oluyoruz. Özellikle imar analizleri ne işe yarar, imar analizlerine başvurmazsam ne olur gibi kritik sorulara cevap bulmanıza katkı sağlayacak bu örnek analiz aynı zamanda alacağınız hizmete dair kısa ip uçları da verecektir.

 

ONCESOR.NET çatısı altında bulunan mimar ve mühendisler sayesinde yapıların başta imar analizi olmak üzere her detayı titiz çalışmalar sonrasında belirlenerek, siz değerli yatırımcılara analiz raporu şeklinde sunuluyor.

Sunulan hizmetlerin somut bir örneği olması açısından aşağıda incelemeniz üzere paylaşılan analizde; imar analizi nasıl gerçekleştirilir ve imar analiz raporu hizmetlerinden neden faydalanmalıyım gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.

Aşağıda bulunan ÖRNEK İMAR ANALİZ RAPORU üzerinden nasıl bir hizmet alacağınızı inceleyebilir ve ONCESOR.NET ayrıcalıklarını henüz hizmet almadan yaşayabilirsiniz.

 

TALEP OLUŞTUR