Gayrimenkulün Hukuki ve Yasal Risklerinin tespiti nasıl yapılır?
Konut, Sanayi, Truzim, Tarım alanındaki gayrimenkul alırken teminat değerine olumsuz etkileyen hukuki ve yasal risklerin tespit edilmesi oldukça önemlidir.

Bir gayrimenkul almadan önce nelere dikkat edilmeli, hangi kurumlarda ve nasıl bir araştırma yapılmalı, hangi dosyalar ya da belgeler incelenmeli? Bu etkenlerin teminat değerine etkilerine kısaca göz atalım.

Almaya karar verdiğiniz sizin için doğru olduğunu düşündüğünüz bir gayrimenkul, bilmediğiniz gerçeklerden dolayı ileriki süreçte ne yazık ki olumsuz durumlarla karşılaşmanıza neden olabilir.

Ülkemizde gayrimenkul sektörü oldukça önemlidir.  Geçmişten bugüne bir çok mecra da  tartışmalara konu olmuştur. Çoğu zaman bu konular ne yazık ki olumsuz hususlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Son dönemde ulusal haberlere konu olan bir örnek verirsek, ünlü bir kişiye ait konutun ruhsat ve eklerine ( mimari projesi ) aykırı inşa edilmesi nedeniyle belediye encümeni kararı doğrultusunda ruhsata aykırı kısımlarının yıkılmasına karar verildiği gündeme gelmiştir. Söz konusu konutun ruhsata aykırı kısımları yıkılırken yapının statik dengesi olumsuz etkilenebilir ya da tamamen yıkılması gerekebilir. Dolayısı ile bu durum mevcut durumuna göre ele aldığımız konutun teminat değerini olumsuz etkiler.  Bu gibi durumlarla karşılaşılmaması için mutlaka ilgili belediyede imar arşiv dosyası incelenmeli, ulaşılan doğru veriler mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde analiz edilmelidir. Bunun gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için yasal analiz ve mimari proje analizi mutlak suretle yapılmalıdır.

Bir başka örnek verecek olursak; yatırım bölgesi olarak gösterilen ve son zamanlarda gözde konumda olan bir konumda tarla alımı gerçekleşmiştir.  Bölgeye olan talebin arza göre çok yüksek olması nedeniyle spekülatif değer artışları yaşanmıştır. Bu dönemde yatırım amacıyla bir arazi satın alan vatandaşımız tarlanın kamulaştırılacak alanda kaldığını satış işlemi gerçekleştikten sonra öğrenmiştir.   Kamulaştırma çalışması öncesi ilgili bilirkişiler kamulaştırma bedelini piyasa rayicine göre belirlemektedir. Dolayısı ile yatırım yapan kişi arazinin gelecekte değer kazanacağı düşüncesi ve oluşan yüksek talepten dolayı artış gösteren spekülatif fiyat ile maalesef zarar görmüştür. Bu durumlardan etkilenmemek için arazilerin kullanım fonksiyonları, yapılaşma şartları ve yakın çevresindeki parsellerin imar durumları göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca kadastro müdürlüklerinden ilgili taşınmazın kadastral haritaları incelenmelidir. Bazı durumlarda kamulaştırma güzergahları, kadastro haritalarına not düşülmekte fakat tapu kayıtlarına henüz işlememiş olabilmektedir.  Bunun gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için takyidat analizi ve imar analizi gibi önemli analizler yapılmalıdır. 

Sadece taşınmazı görerek, konumuna bakarak ya da gerçekliği ilgili kurumlar tarafından teyit edilmeyen bilgiler ışığında ilerlenmesi , çoğu zaman eksik ve yanlış bilgiler ile yatırım kararı alınmasına neden olmaktadır.

Doğru bir yatırım kararı almak, yasal ve hukuki risklerin  öğrenilmesi konusunda oldukça önemlidir. ONCESOR.NET bir gayrimenkul değerleme raporunu oluşturan analiz kriterlerini sizinle paylaşarak bilinci bir yatırımcı kitlesi oluşmasını, karşılaşması muhtemel riskler konusunda farkındalık yaratmak adına size ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 

Son Eklenenler

TALEP OLUŞTUR