Mimari proje nedir?
Mimari proje nedir? Mimari proje neleri kapsar? Mimari proje nasıl çizilir?

Mimari proje, inşa edilecek yapının dış görünüşü, kat adedi, kesit detayları, iç plan tertibi, bağımsız bölüm sayısı ve sınırlarını, kitlelerin birbiriyle oranı, planları gibi tüm ayrıntıların yer aldığı projedir. Birden fazla bağımsız bölüm içeren gayrimenkullerde tapu müdürlüğüne mutlaka kat irtifak projesi olarak ayrıca teşcil edilerek her bağımsız bölümün numaralandırması, kattaki konumları ve arsa payları belirlenir.

Projenin kapağında; arsanın yeri, tapu kaydı, ada, pafta ve parsel numaraları ve alanı ile mevcutsa üzerinde bulunan yapılar, yapılacak yapının cinsi, kat sayısı, bina taban alanı ile inşaat alanı, hangi amaçla kullanılacağı ve yapı sahibi ile ilgili bilgiler ile projeyi çizen kişi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

İlgili belediyelerce tasdik işlemleri yapılan mimari projeler bir sonraki aşama olan yapı ruhsatları için ruhsat eki olarak imar arşiv dosyasında yer almaktadırlar.

Son Eklenenler

TALEP OLUŞTUR